آماده‌سازی سفارش فکور صنعت

به سفارش شرکت #فکور_صنعت، تعداد ۱۲ چشمه کبالت-۶۰ با اکتیویته حدود ۱۰ تا ۳۰ میلی کوری در پارس ایزوتوپ-صنعتی به تولید رسید.
این چشمه‌ها که از نوع نقطه‌ای هستند، پس از انجام محاسبات مربوطه و انتخاب گرین و بارگذاری در کپسول‌ها و جوشکاری مطابق با استاندارد بین‌المللی ایزو ۹۹۷۸ مورد آزمون نشتی قرار گرفته و پس از انجام آزمون، در کانتینرهای مخصوص جهت ارسال به مشتری بارگذاری شدند.
از جمله کاربردهای چشمه‌های نقطه‌ای تولیدی می‌توان به سطح‌سنجی و چگالی‌سنجی هسته‌ای اشاره کرد.
http://parsisotope-industrial.com/p/9134

لینک کوتاه

آماده‌سازی سفارش فکور صنعت

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست