آماده سازی چهارمین فانتوم ژرمانیوم-۶۸

چهارمین چشمه فانتوم ژرمانیوم-۶۸ به سفارش مرکز محک تولید و پس از طی مراحل کنترل کیفی آماده ارسال شد. با توجه به رضایت‌مندی سایر مراکز پت اسکن از فانتوم‌های تولیدی در مدت ۹ ماه گذشته توسط پارس ایزوتوپ-صنعتی، به این ترتیب می‌توان اعلام کرد که کشور در زمینه تامین چشمه کالیبراسیون فانتوم ژرمانیوم برای مراکز پزشکی هسته‌ای کشور به خودکفایی رسیده و اکنون هیچ دستگاه پت اسکنی در کشور به دلیل عدم دسترسی به فانتوم، از کار باز نخواهد ایستاد.
http://parsisotope-industrial.com/p/9113

لینک کوتاه

آماده سازی چهارمین فانتوم ژرمانیوم-68

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست