استاندارد ضدانفجار یا اتکس

استاندارد ضدانفجار یا اتکس، یکی از معتبرترین استانداردهای صنایع مختلف دنیا از جمله صنایع هیدروکربنی است. این استاندارد، درجه‌بندی‌های مختلفی از لحاظ جلوگیری از ایجاد ریسک دارد. استاندارد ضدانفجار، تضمین می‌کند تجهیزی که این استاندارد را دریافت کرده است، در محیطی با درجه‌بندی مربوط به همان تجهیز، خطری را برای آن محیط قابل انفجار ایجاد نخواهد کرد. زون‌بندی‌های مختلفی برای محیط‌های هیدروکربنی وجود دارد که برای هر زون، صرفا باید از تجهیزی که دارای استاندارد همان زون و یا زون پرخطرتر است، استفاده کرد. در دریافت استاندارد ضد انفجار، پارامترهای بسیار زیادی از جمله، متریال مورد استفاده در تجهیز، انواع قطعات، نقش‌ها، توان مصرفی دستگاه، جریان دستگاه، IP و… مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد.
پارس ایزوتوپ_صنعتی برای تولید دستگاه‌های اندازه‌گیری هسته‌ای، این نشان استاندارد را دریافت کرده است.
استاندارد ضدانفجار یا اتکس
Telegram
LinkedIn
فهرست