اصول کلی کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

بخش چهارم
🔴 در مواقعی که دوربین پرتونگاری در شرایطی خاص مورد استفاده قرار میگیرد، دوره زمانی نگهداری و بازرسی منظم آن باید بطور روزانه انجام گردد. برخی ازشرایط خاص به شرح ذیل میباشد:
▪️دستگاه در آب یا گل افتاده باشد.
▪️گرد و غبار و یا خاکستر غلیظی روی دستگاه نشسته باشد.
▪️از دستگاه در محیط هایی با درجه حرارت بالا استفاده شده باشد.
▪️دستگاه در محیط هایی نظیر آب شور و یا محیط دارای مواد خورنده نظیر محیط های اسیدی یا بازی استفاده شده باشد.
▪️دستگاه از ارتفاع سقوط کرده باشد.
▪️دستگاه با جسم سخت برخورد کرده باشد.
⛔️ فقط افراد ذیصلاح و آموزش دیده و مورد تایید واحد قانونی تحت اختیار مرکز می توانند نگهداری و بازرسی دستگاه ها را انجام دهند.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست