اصول کلی کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

بخش پنجم (۱)
? به منظور اطمینان‌ از عملکرد مناسب دستگاه لازم است برخی کنترل ها توسط شرکت های پرتونگاری صنعتی انجام پذیرد.
? کنترل محفظه پرتودهی دوربین:
در مورد قسمت پرتو دهی لازم است از موارد زیر اطمینان حاصل گردد.
▪️پس از فعال شدن سیستم قفل دوربین، امکان باز شدن آن بدون کلید وجود نداشته باشد.
▪️درصورت وجود نگهدارنده چشمه در داخل دوربین، انتهای هلدر خمیده، معیوب یا کثیف نباشد.
▪️درپوش محافظ نگهدارنده چشمه بر روی دستگاه به نحو صحیح بسته شده باشد.
▪️قفل و توپی دستگاه کنترل گردد تا احیانا اتصالات و عملکرد آن مشکلی نداشته باشند.
▪️در یک ناحیه کنترل شده، سیستم قفل و عملکرد کل دستگاه در وضعیتی همانند اولین عملیات پرتودهی که دستگاه بکار گرفته می شود آزمایش گردد.باید حین انجام این آزمون اطمینان حاصل شود که سیستم قفل دستگاه و کل عملکرد آن، کاملا سالم و روان می باشد.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست