اصول کلی کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

بخش پنجم (۲)
? به منظور اطمینان‌ از عملکرد مناسب دستگاه لازم است برخی کنترل ها توسط شرکت های پرتونگاری صنعتی انجام پذیرد.
? کنترل محفظه پرتودهی دوربین:
▪️قفل دوربین در حالت LOCK امکان حرکت نداشته باشد.
▪️قفل دوربین در حالت CONNECT بدون اتصال کنترل از راه دور یا درپوش محافظ نگهدارنده چشمه قابلیت چرخش نداشته باشد.
▪️قسمت ایمنی خودکار بلافاصله پس از بازگشت نگهدارنده چشمه به طور کامل عمل نماید و در وضعیت سبز قرار گیرد و امکان حرکت نگهدارنده چشمه بدون جابجایی این قسمت به حالت قرمز وجود نداشته باشد.
▪️حرکت نگهدارنده چشمه در داخل محفظه پرتودهی در حالت OPERATE و در وضعیت قرمز قسمت ایمنی خودکار به سادگی و روان صورت گیرد.
کلیه علائم مشخصه بر روی قفل و قسمت ایمنی خودکار خوانا باشد.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست