اصول کلی کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

بخش پنجم (۶)
? به منظور اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه لازم است برخی کنترل ها توسط شرکت های پرتونگاری صنعتی انجام پذیرد.
? کنترل لوله هدایت
در مورد لوله هدایت دوربین پرتونگاری لازم است از موارد زیر اطمینان حاصل گردد.
▪️لوله هدایت به نحو مناسبی به دوربین و کانال داخلی دوربین متصل شده است.
▪️انتهای لوله هدایت ( نوک پرتودهی ) آسیب ندیده است و احتمال خروج نگهدارنده چشمه از داخل لوله هدایت وجود ندارد.
▪️اتصالات لوله هدایت نقص عمده ای که موجب جدا شدن آن از دوربین گردد، ندارد.
▪️لوله هدایت دارای هیچ گونه پارگی، خمیدگی یا لهیدگی شدید نمی باشد.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست