اصول کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

بخش ششم (۱)
?به منظور اطمینان از عملکرد مناسب دستگاه لازم است برخی کنترل ها توسط شرکت های صنعتی انجام پذیرد.
? کنترل تجهیزات کنترل کیفی (کرنک)
ساختار کرنک متشکل از گیربکس، فنر و سر فنر پرس شده مربوطه، دو رشته شلنگ که انتهای یکی از آن ها توسط پیچ کورکن مسدود شده است، پایه فلزی کرنک، کوپلینگ دوشاخه می باشد.
▪️گیربکس کرنک متشکل از چرخ دنده ای است که گام دنده های آن با گام مارپیچی فنر یکسان است. هماهنگی مجموعه گیربکس و فنر کرنک، وسیله ای قابل اطمینان برای پرتوکار جهت انجام عملیات پرتودهی و بازگرداندن چشمه به دستگاه محسوب می گردد.
▪️لوله هدایت باید در وضعیتی باشد که حرکت آزادانه نگهدارنده چشمه در داخل آن میسر باشد.
▪️نوک پرتودهی به گونه ای طراحی شده باشد که بیرون افتادن نگهدارنده چشمه در شرایط معمول کار و با نیروی متعارف و غیرعمد امکان پذیر نباشد.
▪️امکان ورود گرد و غبار و شن و نفوذ رطوبت از طریق پوشش لوله هدایت وجود نداشته باشد.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
دوربین های پرتونگاری
فهرست