اخبار

انجام پروژه نشت یابی خطوط لوله نفت و مخابرات استان لرستان

شرکت پارس ایزوتوپ_صنعتی علاوه بر انجام مشاوره و ارائه خدمات پرتوی اعم از ساخت و تولید چشمه های پرتوزا ، سیستمهای اندازه گیری هسته ای و طراحی و اجرای عملیات ایمنی و حفاظت پرتوی، نشت یابی لوله های نفت و گاز و … را نیز در کارنامه خود دارد.
از جمله، انجام پروژه نشت یابی خطوط لوله نفت و مخابرات استان لرستان، (به منظور بازرسی و حصول اطمینان از صحت عملکرد شیرهای موجود در مسیر و همچنین استخراج رسوبات داخلی و سلامت بدنه لوله) یکی ازاین پروره ها بوده، که با موفقیت اجرا گردیده است.
لازم به ذکر است این عملیات به روش پیگ رانی هسته ای، در لوله هایی به قطر ۲۶ اینچ و طول ۸۰ کیلومتر انجام شده است.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#نشت_یابی
#نشت_یابی_خطوط_لوله_نفت
#پیگ_رانی
#پیگ_رانی_هسته_ای
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست