ایمنی هسته‌ای

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌تازگی در مورد رعایت الزامات ایمنی در زمان استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری هسته‌ای، نکاتی را طرح کرده است که مختصری از آن را می‌خوانید. با کلیک بر لینک موجود در پایان مطلب، متن کامل را خواهید خواند:
چشمه‌های پرتوزا، بخشی جدانشدنی از دستگاه‌های اندازه‌گیری هسته‌ای است و کمی بی‌دقتی ممکن است کاربران دستگاه‌ها را با خطر پرتوگیری مواجه کند. به همین دلیل، رعایت برخی از اصول در زمان استفاده از سیستم اندازه‌گیری هسته‌ای ضروری است. اصولی همچون:
*استفاده ایمن از تجهیزات
*ارزیابی ایمنی پرتوی محیط
*کاهش ریسک پرتوگیری
*علامت‌گذاری و نشان‌دارسازی مناسب محیط نصب دستگاه
*انبارش ایمن و جابه‌جایی صحیح ابزار اندازه‌گیری هسته‌ای
*بازدید دوره‌ای محفظه چشمه پرتوی

https://www.iaea.org/newscenter/news/radiation-safety-in-use-of-nuclear-gauges-iaea-issues-recommendations

#پارس_ایزوتوپ_صنعتی

ایمنی هسته‌ای
Telegram
LinkedIn
فهرست