ایمنی هسته ای

فعالیت در محیط‌های پرتوی که به #سیستم_اندازه‌گیری_هسته‌ای و #چشمه_رادیواکتیو مجهز است، شاید برای عده‌ای تردیدبرانگیز باشد. این تردید، بابت احتمال پرتوگیری است. اما اگر اصول ساده‌ای مانند آنچه که در تصویر بالا نمایان است، رعایت شود، دلیلی برای مردد بودن نیست. علاوه بر آن، دزیمتری فردی نیز برای کاستن از نگرانی ضروری است.
دزیمتری (مونیتورینگ) فردی، مجموعه عملیات‌ منظمی است که برای مشخص کردن میزان پرتو‌گیری شغلی افراد، بر حسب کمیت‌های دز موثر یا معادل دز، انجام می‌گیرد. هدف از دزیمتری فردی، تعیین و کنترل پرتوگیری شغلی افراد به‌منظور رعایت اصل حد دز است.
انجام منظم دزیمتری فردی منجر به دستیابی به اهداف دیگری همچون کنترل شرایط ایمنی محیط کار نیز می‌شود.
اگر در این خصوص سوالی دارید، پارس ایزوتوپ_صنعتی پاسخگو خواهد بود. #پنجشنبه‌ها_و_پرسش‌های‌_شما در انتظارتان است.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
ایمنی هسته ای
Telegram
LinkedIn
فهرست