تعمیر

تیم مجرب کارشناسان شرکت پارس ایزوتوپصنعتی با تسلط به دانش روز جهانی، توانایی تعمیر و راه اندازی مجدد کلیه سیستم های اندازه گیری هسته ای شرکت های مطرحی چون Endress+Hauser، Vega، Berthold، Ramon و … از نظر الکترونیکی و مکانیکی را دارا می باشند.

فهرست