حمل‌ و نقل مواد پرتوزا

یکی از راه‌های پخش مواد پرتوزا و آلودگی محیط، حوادثی هستند که در هنگام حمل‌‌و‌نقل رخ می‌دهند. حمل‌و‌نقل نادرست مواد پرتوزا باعث پرتوگیری انسان و اکوسیستم خواهد شد. از این رو تدوین و به کارگیری قوانین حمل‌و‌نقل مواد هسته‌ای ضرورت پیدا می‌کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقررات و استاندارد ویژه‌ای جهت حمل و نقل مواد پرتوزا تدوین کرده که همه کشورهای عضو در آژانس برای تضمین ایمنی در طی حمل و نقل، ملزم به رعایت بندهای آن هستند.
به منظور حمل مواد پرتوزا، ابتدا این مواد بر اساس میزان پرتوزایی در بسته‌های (آزاد، صنعتی، A و B و C) جای می‌گیرند. سپس جهت اطمینان از میزان مقاومت بسته‌ها در برابر سوانح، آزمایش‌هایی از قبیل آزمایش دوش آب، سقوط آزاد، فشار، نفوذ، مکانیکی، حرارت و غوطه‌وری صورت می‌گیرد و پس از آن برچسب‌گذاری بر پایه استانداردهای بین‌المللی جابه‌جایی انجام می‌پذیرد.
بسته‌بندی محموله‌های رادیواکتیو باید به گونه‌ای باشد که در برابر خطرات ناشی از نقل و انتقال در شرایط عادی و سانحه حفاظت شوند و از آلودگی محیط زیست جلوگیری شود.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
Telegram
LinkedIn
فهرست