دریچه – تولید چشمه‌های رادیواکتیو(بخش اول)

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn

اشتراک‌گذاری:

برچسب:
آموزش هادریچه
نوشتهٔ پیشین
چه تفاوتی بین چشمه‌های رادیواکتیو باز و بسته وجود دارد؟
نوشتهٔ بعدی
انواع پرتوها و دامنه نفوذشان
فهرست