دعوت به همکاری

شرکت پارس ایزوتوپ تولیدکننده رادیو داروهای تشخیصی ، درمانی و کیت های سرد در بخش پزشکی و تولید چشمه های صنعتی و سیستم های اندازه گیری هسته ای (سطح سنج و چگالی سنج) در بخش صنعتی، به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین دانش آموختگان ممتاز در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید، رشته های تحصیلی مورد نیاز عبارتند از:
میکروبیولوژی، صنایع، شیمی(کلیه گرایشها)، الکترونیک، مکانیک(جامدات)، مکاترونیک، ماشین ابزار، برق، نرم افزار، حسابداری، مالی، مدیریت(کلیه گرایشها)، فیزیک هسته ای، فیزیک پزشکی.
متقاضیان رزومه خود را به پست الکترونیکی hr@parsisotope.com ارسال نمایند.
فهرست