ساخت و تامین تجهیزات جانبی

شرکت پارس ایزوتوپصنعتی توانایی ساخت تجهیزات جانبی سیستم های اندازه گیری هسته ای نظیر غلاف خنک کننده، نگهدارنده، صفحات تضعیف کننده، محفظه نگهدارنده چشمه و … را دارا می باشد.

فهرست