سنتیلاتور چیست؟

در بعضی از سیستم‌های اندازه‌گیری هسته‌ای، از مواد خاصی به نام سوسوزن یا سنتیلاتور برای شناسایی پرتوها و ذرات رادیواکتیو استفاده می‌شود. به بیان ساده اگر پرتو گاما به ماده سنتیلاتور برخورد کند، درون آن سوسو و یا نور تولید می‌شود. ماده سنتیلاتور، درون محفظه‌ای که عایق نور است قرار دارد که نور به آن وارد و یا خارج نمی‌شود. فضای داخل محفظه، بازتاب‌دهنده نور است و در یک سمت آن لامپ مخصوصی وجود دارد که نور را دریافت می‌کند و به جریان الکتریکی بدل می‌سازد و به این ترتیب، تابش رادیواکتیو آشکارسازی می‌شود.
آخرین محصولات ابزار دقیق هسته‌ای تولید شده توسط پارس ایزوتوپ_صنعتی، مجهز به این تکنولوژی نوین و از نوع سنتیلاتوری است.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
سنتیلاتور چیست؟
Telegram
LinkedIn
فهرست