سیستم‌های ابزار دقیق هسته‌ای

سیستم‌های ابزار دقیق هسته‌ای، انواع مختلفی دارد که هر کدام بسته به نوع کاربرد، انتخاب می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم‌های ابزار دقیق هسته‌ای در گذشته عموما از نوع غیر حساس گازی بودند. ایراد اصلی این سیستم‌ها، کاهش حساسیت بر اثر تابش دائمی و مصرف گاز آنها و یا نشتی به مرور زمان است. یکی دیگر از عیب‌های بزرگ این سیستم‌های قدیمی که هم اکنون هم در کشور ما وجود دارند و استفاده می‌شوند، استفاده از چشمه‌های رادیواکتیو بسیار قوی است تا بتواند کاهش حساسیت پرتوی آنها را جبران کند. سیستم.های ابزار دقیق امروزی به طور غالب، از نوع سنتیلاتوری هستند که مزایای پذیرفته شد‌ه‌ای دارند.
#تعهد_به_تولید_ملی
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
سیستم‌های ابزار دقیق هسته‌ای
Telegram
LinkedIn
فهرست