اخبار

عملیات بارگذاری موفق تعداد ۱۹ عدد چشمه میله ای کبالت ۶۰ برای مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

عملیات بارگذاری موفق تعداد ۱۹ عدد چشمه میله ای کبالت ۶۰ برای مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان.
کلیه مراحل رادیوگرافی چشمه های خارجی، طراحی و ساخت چشمه های رادیواکتیو جدید، حمل و نقل و بارگذاری آنها در کانتینرهای محافظ مجتمع، توسط شرکت پارس ایزوتوپ-صنعتی انجام شده است.
لازم بذکر است در سال ۹۷ نیز، تعداد مشابهی از چشمه های میله ای کبالت ۶۰، برای این مجتمع ساخته و تحویل ‌‌‌شده است.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#ساخت_و_طراحی_چشمه_های_صنعتی
#حمل_و_نقل_چشمه_های_پرتوزا
#ساخت_کانتینر_های_استاندارد
#مشاوره_خدمات_ایمنی_و_پرتوی
Telegram
LinkedIn
فهرست