تقدیرنامه شرکت فولاد البرز ناب آرش

تقدیرنامه شرکت #فولاد_البرز_ناب_آرش که به تازگی دریافت شد، در پاسخ به خدمتی است که چندی پیش گروه #عملیات پارس ایزوتوپ-صنعتی به آن کارخانه ارائه کرد. خدمتی در شرایط اضطراری که البته خبرش را اینجا خوانده بودید.
قدردانی کردن، ریشه‌ای کهن در فرهنگ ایرانی دارد. اما برای پارس ایزوتوپ-صنعتی هیچ عاملی خوشایندتر از این نیست که چرخ‌های صنعت کشور با توان بالا در حال چرخش باشد و بداندیشی و دشمنی‌های بیگانگان نتواند این چرخشِ توسعه‌بخش را مختل کند.
فولاد البرز ناب آرش در روزهای گذشته دچار حادثه سختی شد که به دنبالش، تعدادی از سنجشگرهای هسته‌ای کارخانه آسیب دید. اما ظرف یک هفته پس از آن حادثه، سنجشگرها تعمیر شدند و اکنون به چرخه بازگشته‌اند.
http://parsisotope-industrial.com/p/8893

لینک کوتاه

فصل برداشت/ تقدیرنامه شرکت فولاد البرز ناب آرش

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست