خطر پرتوگیری برای فضانوردان 

وقتی صحبت از فضا و فضا‌نوردی می‌شود کمتر به ذهنمان می‌آید که یکی از جنبه‌های مهم در فضا، پرتوگیری است. خطر پرتوگیری در فضا حدود ۷۰۰ برابر بیشتر از سطح کره زمین است که اکثر آنها نیز تابش‌های یونساز هستند. این تابش‌ها نه تنها روی فضانوردان تاثیر منفی دارد بلکه اثر تخریبی مهمی روی سیستم‌های الکترونیکی خواهد داشت. در آنجا طراحی حفاظ مفهوم مهمتری دارد زیرا مسئله “وزن” یک مسئله جدی است.
اثر پرتو روی آی سی‌ها، مموری‌ها، ترانزیستورها و دیگر قطعات قابل ملاحظه است. تحقیقات زیادی در این خصوص انجام و منتشر شده است.
یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های تحقیقاتی در مورد اثر تابش‌های فضایی در ناسا وجود دارد. اینگونه آزمایشگاه‌ها عمدتا مجهز به چشمه‌های کبالت پرقدرت و شتابدهنده‌های پر انرژی هستند. انرژی پروتون‌ها در فضا تا ۴۰۰MeV و بیشتر می‌باشد.
جستجوی ساده‌ای در گوگل می‌تواند اهمیت موضوع را مشخص نماید.
در ایران نیز فعالیت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است که اکثر آنها در کنفرانس‌های “تشعشعات فضایی ایران” ارائه شده است.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
پرتوگیری
فهرست