مروری بر تاریخچه کشف عناصر رادیو اکتیو

بخش دوم
🔘کشف پلونیوم و رادیوم
در سال ۱۸۹۸ هنری بکرل خصوصیت های عجیب و ناشناخته “اورانیوم” را کشف کرد.
و این موضوع باعث گردید تا ماری کوری تحقیقات خود را شروع کند. وی در حین مطالعات متوجه شد که عنصر توریم نیز چنین فعل و انفعالاتی داشته و این ماده معدنی که حاوی اورانیوم است، مقدار زیادی رادیواکتیو را از اورانیوم وام می گیرد.
در نهایت به این نتیجه رسید که عناصر دیگری نیز وجود دارند که موجب افزایش اکتیویته می گردند.
او بر روی دو ماده معدنی دیگر آزمایشاتی انجام داد و در نهایت موفق به استخراج یک پودر شد که ۳۳۰ برابر اورانیوم اکتیویته داشت.
آنها نام پولونیوم که نام لهستان کشور کوری بود را بر روی آن گذاشتند.
همزمان با کشف پولونیوم، مایع باقی مانده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وسطح بالای رادیواکتیو مایع موجب شد، آزمایشات بسیاری بر روی آن انجام داده و عنصر دیگری که باعث ایجاد رادیوکتیو می شد را کشف کردند. آنها موفق به کشف رادیوم شده بودند.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#تاریخچه_کشف_عناصر_رادیواکتیو
#افقی_تازه_درصنعت
Telegram
LinkedIn
فهرست