مروری بر تاریخچه کشف عناصر رادیواکتیو

بخش نهم
🔘 تولید اولین راکتور هسته‌ای فرانسه

از زمانی که فردریک ژولیو کوری، ریاست سازمان انرژی اتمی فرانسه را برعهده گرفت و ساختمان مرکزی تحقیقات را ساخت؛ مسیر پژوهش در این سازمان روند بهتری پیدا کرد.
فردریک ژولیو کوری که به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بود؛ اهدافی را برای سازمان تعیین کرد. این اهداف شامل ایجاد راكتور آب سنگین و اورانیوم كه می‌تواند ایزوتوپ‌های رادیواكتیو تولید كند، ایزوتوپ‌ برای ساختن شمع بزرگتر و سرانجام ایزوتوپ برای ساخت نیروگاه هسته‌ای بود.
اولین هدف سازمان انرژی اتمی فرانسه در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۴۸ عملی شد. متخصصان فیزیک اتمی و پژوهشگران CEA توانسته بودند اولین پیل فرانسه را با طراحی اورانیوم و آب سنگین بسازند. این پیل در ساعت ۱۲:۱۲ بعد از ظهر روز ۱۵ دسامبر ۱۹۴۸ فعال شد. این راکتور که تنها ۵ کیلووات انرژی تولید می‌کرد را زوی (Zoé ) خواندند.
نام «زوی»، مخفف Zéro énergie یا قدرت صفر بود؛ زیرا این راکتور اکسید اورانیوم و آب سنگین خیلی کمی را تولید می‌کرد.
ساخت راکتور، دستاورد کمی به حساب نمی‌آمد؛ به همین خاطر این موفقیت از دید خبرنگاران پنهان نماند. این در حالی است که پروژه منهتن سازمان انرژی اتمی امریکا در سکوت خبری به مسیر خود ادامه داد. روزنامه فرانسوی L’Aube، درباره زوی نوشت:«‌ دستاوردی بزرگ، فرانسوی و صلح‌آمیز که نقش ما را در دفاع از تمدن تقویت می‌کند.»
رئیس‌جمهور وقت فرانسه «ونسان ژول اوریول» نیز این پروژه را تایید کرد و گفت:«‌این موفقیت به درخشش فرانسه می‌انجامد».
موفقیت « زوی» ، به سرعت باعث پیشرفت برنامه هسته ای فرانسه شد.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#تاریخچه_کشف_عناصر_رادیواکتیو
#افقی_تازه_درصنعت

Telegram
LinkedIn
فهرست