اخبار و رویدادها

نصب، راه اندازی، کالیبراسیون دو دستگاه سوئیچ و سطح سنج پیوسته هسته ای برای شرکت نگین زرین چوب آرتاویل

دو تجهیز ابزار دقیق هسته ای بر روی یک مخزن نصب شدند و مجموعه سطح سنج پیوسته، به صورت متحرک کل مخزن را اسکن می نماید.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#تجهیزات_اندازه_گیری_هسته_ای
#افقی_تازه_درصنعت
Telegram
LinkedIn
نصب، راه اندازی، کالیبراسیون دو دستگاه سوئیچ و سطح سنج پیوسته هسته ای برای شرکت نگین زرین چوب آرتاویل
فهرست