نصب و راه‌اندازی دو سطح‌سنج هسته‌ای پیوسته و یک چگالی‌سنج هسته‌ای در پروژه گهر زمین سیرجان

با نصب و راه‌اندازی دو سطح‌سنج هسته‌ای پیوسته و یک چگالی‌سنج هسته‌ای، پروژه #گهر_زمین فعالیت خود را آغاز کرد.
این پروژه معدنی بزرگ در شهر سیرجان، مراحل آخر پیش از بهره‌برداری را سپری می‌کرد و با تجهیز شدن به سنجشگرهای هسته‌ای پارس ایزوتوپ-صنعتی، کار خود را شروع کرد. شرکت #فکور_صنعت مدیریت پروژه نصب و راه‌اندازی سنجشگرها را به عهده داشت و گروه #عملیات پارس ایزوتوپ-صنعتی، پس از نصب، کالیبراسیون و آموزش دستگاه‌ها، کار خود را به پایان رساند.
http://parsisotope-industrial.com/p/9319

لینک کوتاه

نصب و راه‌اندازی دو سطح‌سنج هسته‌ای پیوسته و یک چگالی‌سنج هسته‌ای در پروژه گهر زمین سیرجان

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست