ورود اولین محموله چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲ در سال ۱۴۰۰

به آگاهی تمامی شرکت‌های پرتونگاری می‌رساند، اولین محموله چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲ وارداتی سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۲۳ فروردین ماه وارد کشور خواهد شد.
از متقاضیان گرانقدر خواهشمند است که در اسرع وقت نسبت به تحویل دوربین‌های خود برای تخلیه، کنترل کیفی‌ و آماده سازی اقدام کنند.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
ورود اولین محموله چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲ در سال ۱۴۰۰
Telegram
LinkedIn
فهرست