اخبار و رویدادها

ورود دومین محموله چشمه های ایریدیوم ۱۹۲ در سال ۱۳۹۹

دومین محموله چشمه های ایریدیوم وارداتی روز چهارشنبه مورخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ وارد کشور خواهد شد.
کلیه متقاضیان می بایست هرچه سریعتر نسبت به تحویل دوربین های رادیوگرافی جهت انجام مراحل تخلیه و کنترل کیفی، در اسرع وقت اقدام نمایند.
بدیهی است اتمام مراحل آزمایشگاهی و اخذ مجوز از واحد قانونی، بر اساس زمان تحویل دوربین ها به شرکت پارس ایزوتوپ خواهد بود.
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی
#دوربینهای_پرتونگاری_صنعتی
#پرتونگاری_صنعتی
#کنترل_کیفی_دوربین_های_پرتونگاری_صنعتی
#ایمنی_و_حفاظت_پرتوی
#افقی_تازه_درصنعت
LinkedIn
Telegram
فهرست