ورود محموله جدید چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲

به آگاهی شرکت‌های پرتونگاری صنعتی، می‌رساند که محموله جدید چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲، پنجشنبه ۲۰ آبان ماه تحویل خواهد شد.
از متقاضیان محترم درخواست می‌شود که در اسرع وقت نسبت به تحویل دوربین‌های خود به‌منظور تخلیه، کنترل کیفی‌ و آماده سازی اقدام کنند.

#پارس_ایزوتوپ_صنعتی

http://parsisotope-industrial.com/p/9544

لینک کوتاه

محموله چشمه‌های ایریدیوم-۱۹۲

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست