گروه عملیات پارس ایزوتوپ-صنعتی در ذوب آهن اصفهان

نصب و راه‌اندازی یک دستگاه سطح‌سنج هسته‌ای مواد مذاب، تولید شده توسط پارس ایزوتوپ-صنعتی، لحظاتی پیش در #ذوب_آهن_اصفهان با موفقیت به پایان رسید.
از همکاری تمامی عزیزان در مجتمع عظیم ذوب آهن اصفهان سپاسگزاریم.

#تعهد_به_تولید_ملی
#پارس_ایزوتوپ_صنعتی

Telegram
LinkedIn

فهرست