شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع فولاد، معادن و تجهیزات وابسته | ۱۹ الی ۲۲ تیر | تبریز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری،و تجهیزات وابسته تبریز 98
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری،و تجهیزات وابسته تبریز 98
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری،و تجهیزات وابسته تبریز 98
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری،و تجهیزات وابسته تبریز 98
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته گری،و تجهیزات وابسته تبریز 98

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست