آشکارسازها

سطح‌سنج هسته‌ای مواد مذاب تولیدی پارس ایزوتوپ-صنعتی، دارای یک پردازنده به شماره مدل PIMP10 است که در اتاق کنترل نگهداری می‌شود و یک آشکارساز دارد که مطابق سفارش مشتری و شکل قالب ریخته‌گری انتخاب می‌شود. آشکارسازها به شکل میله‌ای یا چکشی تولید می‌شوند.
از مزیت‌های این دستگاه، اندازه‌گیری دقیق و قابل تنظیم متناسب با سرعت مواد مذاب است.
https://parsisotope-industrial.com/p/10183

لینک کوتاه

آشکارسازها

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست