اثر سنجشگرهای هسته‌ای مجاور بر عملکرد یکدیگر

آیا وجود سنجشگرهای هسته‌ای در مجاورت هم، اثری بر عملکرد آنها خواهد داشت؟
آری. اما این تاثیر با کالیبراسیون دقیق سنجشگرها، به حداقل می‌رسد.
یکی از پارامترهای مهم در کالیبراسیون  سیستم اندازه‌گیری هسته‌ای محاسبه تابش زمینه یونیزان است. در زمان کالیبراسیون، تابش زمینه اندازه‌گیری شده توسط دستگاه باید ثبت و در نتایج اندازه‌گیری در نظر گرفته شود. این کار به‌طور خودکار توسط دستگاه انجام می‌شود. تابش‌های کیهانی همواره در محیط اطراف ما وجود دارند، اما در محیط کارخانجات، ممکن است به دلیل مجاورت با سایر سنجشگرهای هسته‌ای، تابش زمینه بالاتری ثبت شود. این مقادیر در محاسبات اولیه قدرت  چشمه رادیواکتیو در نظر گرفته می‌شود و در زمان کالیبراسیون نیز در دستگاه به ثبت می‌رسد.
https://parsisotope-industrial.com/p/9884

لینک کوتاه

اثر سنجشگرهای هسته‌ای مجاور بر علکرد یکدیگر

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn

اشتراک‌گذاری:

برچسب:
آکادمیآموزش هاپرسش‌های شماسنجشگرهای هسته‌ای
نوشتهٔ پیشین
اصول ایمنی رادیوگرافی صنعتی در فضای باز
نوشتهٔ بعدی
شرایط لازم برای پرتوکار بودن
فهرست