بازدید معاونان و مدیرعاملان شرکت پتروشیمی خلیج فارس از پارس ایزوتوپ-صنعتی

جمعی از معاونان و مدیرعاملان شرکت #پتروشیمی خلیج‌فارس، امروز مهمان پارس ایزوتوپ-صنعتی بودند. این دیدار، به دنبال مذاکراتی صورت گرفت که از مدتی پیش با شرکت‌های پتروشیمی آغاز شده است.
بازدید از آزمایشگاه‌های تولید چشمه‌های رادیواکتیو، نخستین بخش از این گردهمایی بود و سپس کارگاه تولید تجهیزات #رادیومتریک، از بازدیدکنندگان میزبانی کرد.
این گردهمایی در نشستی با حضور مهندس اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه یافت.
در این نشست، هر یک از مهمانان به بیان نظرات خود در خصوص بازدید پرداختند و گزاره مشترکی ‌که در گفتار آنان تکرار می‌شد، این بود که انتظار این میزان از دانش‌فنی در حوزه رادیومتریک را نداشته‌اند.
اسلامی نیز در پایان نشست، نکاتی را در خصوص توان کشور در تولیدات فناورانه بیان کرد و تجاری‌سازی فناوری هسته‌ای را یک رویکرد حساس و مهم خواند و اظهار امیدواری کرد که پیوند فناوری هسته‌ای و صنعت پتروشیمی، عمیق، کارگشا و موجب بی‌نیازی از واردات شود.
https://parsisotope-industrial.com/p/11020

لینک کوتاه

پتروشیمی خلیج‌فارس

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست