بازدید ۵۰ نفر از اعضای اتحادیه اوآنا از پارس ایزوتوپ-صنعتی

پارس ایزوتوپ در هفته‌ای که گذشت، میزبان حدود ۵۰ نفر از اعضای اتحادیه اوآنا بود. این اتحادیه، از مدیران رسانه‌ای خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه تشکیل شده است و خبرگزاری ایرنا که یکی از اعضای اتحادیه اوآنا است، به مدت ۳ سال، ریاست بر آن را به‌عهده دارد‌. مجمع عمومی اوآنا امسال در ایران برگزار شد و صنعت هسته‌ای کشور، یکی از موضوعات مورد توجه مهمانان مجمع بود و در این جهت، بازدید از برخی توانمندی‌های صنعت هسته‌ای، در برنامه‌های مدیران رسانه‌ای و سردبیران خبرگزاری‌های حوزه آسیا و اقیانوسیه قرار گرفت. بخشی از این برنامه، بازدید از تجهیزات و محصولات پارس ایزوتوپ بود و کارشناسان شرکت، توانمندی‌ها و محصولات شرکت از جمله انواع #سنجشگرهای_هسته‌ای و تولیدهای متنوع در بخش #چشمه_رادیواکتیو را برای گروه بازدیدکننده، شرح دادند.
اتحادیه اوآنا، از ۴۳ خبرگزاریِ متعلق به ۳۵ کشور آسیا و اقیانوسیه تشکیل شده است و تمامی کشورهای شاخص قاره از جمله چین و ژاپن، در آن عضویت دارند‌.
https://parsisotope-industrial.com/p/10411

لینک کوتاه

اتحادیه اوآنا

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست