بخش سوم از مفاهیم بسته‌بندی و حمل‌ و‌ نقل مواد پرتوزا

به‌طور کلی شش نوع بسته‌بندی برای مواد پرتوزا وجود دارد که ۲ نوع را این هفته و باقی را هفته‌های بعد بررسی خواهیم کرد. ۲ نوع نخست عبارتند از:

۱) بسته‌های آزاد:
این بسته‌ها حاوی مقادیر کمی از مواد رادیواکتیو هستند. حداکثر آهنگ دز در سطح خارجی این بسته‌ها باید کمتر از ۵ میکروسیورت بر ساعت باشد.
مقررات زیر در خصوص این بسته‌ها رعایت می‌شود:
حداقل مراحل بسته‌بندی و برچسب زدن و انجام مراحل اداری را نیاز دارد.
نیازی به تکمیل اظهارنامه کالاهای خطرناک ندارد.
از طریق پست نیز امکان ارسال دارد.

۲) بسته‌های صنعتی:
به سه نوع IP1 و IP2 و IP3 تقسیم می‌شود.
این بسته‌ها مخصوص حمل‌و‌نقل مواد جامد با پرتوزایی پایین است.
مقررات آلودگی سطحی برای این نوع بسته‌ها اعمال می‌شود.
الزامات بسته‌بندی و برچسب زدن باید رعایت گردد.
محدودیت وزنی برای حمل و نقل ندارند.
حداکثر دز در سه متری سطح خارجی ماده بدون حفاظ، باید ۱۰ میلی‌سیورت بر ساعت باشد.
ممکن است بدون بسته‌بندی حمل شوند. مانند اورانیوم و توریم معدنی.

ادامه این متن را در یکشنبه‌های بعدی خواهید خواند.

https://parsisotope-industrial.com/p/8611

لینک کوتاه

بخش سوم از مفاهیم بسته‌بندی و حمل‌ و‌ نقل مواد پرتوزا

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست