بخش چهارم از مفاهیم بسته‌بندی و حمل‌ و‌ نقل مواد پرتوزا

در خصوص بسته‌بندی و حمل‌ونقل مواد پرتوزا، دو نوع بسته‌بندی دیگر را به اتفاق مرور می‌کنیم.

۳) بسته‌های نوع A
این بسته‌ها مختص حمل ونقل مقادیر کم مواد رادیواکتیو هستند. نیاز به مراقبت صحیح در برابر حوادثی مثل سقوط در طی حمل‌ونقل، قرار گرفتن در باران و برخورد با جسم تیز دارند.
در صورتی‌که حاوی مواد به‌صورت گاز یا مایع باشند، استانداردهای بیشتری به‌کار گرفته می‌شود، زیرا امکان نشت یا چکه کردن بیشتر است.
اگر مواد دارای شکل ویژه باشند، محدوده A1، و در غیر این‌صورت از A2 استفاده می‌شود.
حداکثر میزان پرتوزایی در سطح خارجی بسته نباید از ۲ میلی سیورت در ساعت تجاوز کند.
۴) بسته‌های نوع B
از این نوع بسته‌ها در مواقعی که میزان پرتوزایی مواد حمل شده بیشتر از دو کمیت A1 و A2 باشد استفاده می‌گردد.
بسته‌های نوع B تحت عناوین  B(U) و B(M) معرفی می‌شوند.
اگر این بسته‌ها توسط کشور مبدأ تایید شوند، با علامت (B(U  و اگر مورد تایید کشور مقصد باشند، با علامت B(M) مشخص می‌شوند.
پرتوزایی در سطح این بسته‌ها نباید از ۱۰ میلی سیورت بر ساعت تجاوز کند.

https://parsisotope-industrial.com/p/8636

لینک کوتاه

بخش چهارم از مفاهیم بسته‌بندی و حمل‌ و‌ نقل مواد پرتوزا

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست