تعمیر

تیم مجرب کارشناسان شرکت پارس ایزوتوپ-صنعتی با تسلط به دانش روز جهانی، توانایی تعمیر و راه‌اندازی مجدد تمامی سیستم‌های اندازه‌گیری هسته‌ای شرکت‌های مطرحی چون Endress+Hauser، Vega، Berthold، Ramon و … از نظر الکترونیکی و مکانیکی را دارد.
فهرست