تولید چشمه‌های سزیم-۱۳۷ با اکتیویته ۳۰ میلی‌کوری به سفارش شرکت آباد فناور شریف

چشمه‌های سزیم-۱۳۷ با #اکتیویته ۳۰ میلی‌کوری، در پارس ایزوتوپ-صنعتی در حال تولید است. آخرین تولید از این چشمه، هفته گذشته به سفارش شرکت #آباد_فناور_شریف انجام شد که به همراه یک چشمه کبالت-۶۰ با اکتیویته ۸ میلی‌کوری تحویل گردید.
مدیریت تولید #رادیوایزوتوپ‌های_صنعتی، تولید چشمه‌های #فانتوم_ژرمانیوم را نیز به‌طور منظم در برنامه دارد. در دو ماه نخست امسال، ۳ فانتوم ژرمانیوم تولید شده و در اختیار مراکز پزشکی هسته‌ای قرار گرفته است.
در فرایند تولید #چشمه_رادیواکتیو، آزمون‌های کنترل کیفی و نشتی، بخشی اساسی است و برای افزایش #ایمنی_هسته‌ای نیز اهمیت دارد. قسمت عمده‌ای از زمان تولید چشمه‌ها در پارس ایزوتوپ-صنعتی، صرف این مراحل می‌شود.
https://parsisotope-industrial.com/p/10152

لینک کوتاه

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست