جانشینی هوشمندانه؛ خروج محصول خارجی از مدار تولید در فولاد بناب

مجتمع #فولاد_بناب تعدادی از تجهیزات رادیومتریک خود را با محصولات پارس ایزوتوپ-صنعتی جایگزین کرد و به دشواری‌های استفاده از محصولات خارجی پایان داد.
در روزهای اخیر، گروه #عملیات پارس ایزوتوپ-صنعتی در مجتمع فولاد بناب، چهار دستگاه #سطح‌سنج_مواد_مذاب آلمانی را از مدار خارج کرد و محصولات داخلی را به جای آنها به کار انداخت.
عیب‌های چندین ساله دستگاه‌های آلمانی و نبود پشتیبانی فنی توسط شرکت سازنده، خسارت‌هایی را متوجه این مجتمع بزرگ فولادی کشور کرده بود که خوشبختانه به یک‌باره پایان گرفت و محصولات رادیومتریکی جایگزین آنها شد که کیفیتی فراتر از نمونه‌های خارجی دارد و از پشتیبانی شبانه روزی برخوردار است.
https://parsisotope-industrial.com/p/10875

لینک کوتاه

فولاد بناب

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست