دریچه – کلیپ آزمایشگاه ایریدیوم، محل بارگذاری دوربین‌های رادیوگرافی

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn

اشتراک‌گذاری:

برچسب:
آموزش هادریچه
نوشتهٔ پیشین
چشمه‌های کنترلی و کالیبراسیون حجمی
نوشتهٔ بعدی
عامل زمان در حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی به چه معناست؟
فهرست