دریچه – تولید چشمه‌های رادیواکتیو(بخش دوم)

هفته پیش برای نگاهی به 《کاربرد رادیوایزوتوپ‌ها در صنعت》 با دریچه همراه شدیم و ضمن سفری کوتاه به آزمایشگاه تولید رادیوایزوتوپ‌های صنعتی، گفته‌های تعدادی از متخصصان این آزمایشگاه را شنیدیم. آنها به ماجرای تولید چشمه‌های سرامیکی اشاره کردند و حالا در بخش دوم از این سفر کوتاه، باقی داستان را می‌شنویم.

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn

اشتراک‌گذاری:

برچسب:
آموزش هادریچه
نوشتهٔ پیشین
پسمان پرتوزا یا زباله‌های اتمی چه سرنوشتی دارند؟
نوشتهٔ بعدی
شدت پرتو با عکس مجذور فاصله از منبع متناسب است
فهرست