دریچه – کلیپ خط تولید دستگاه‌های اندازه‌گیری هسته‌ای

خط تولید دستگاه‌های اندازه‌گیری هسته‌ای در گذری سریع. جایی که #سیستم_اندازه‌گیری_هسته‌ای شکل می‌گیرد و تولید می‌شود تا در کلیدی‌ترین صنایع کشور استفاده شود. پارس ایزوتوپ-صنعتی دغدغه‌مند #تولید_ملی است. دغدغه‌ای برای رهایی صنایع کشور از واردات دستگاه‌های هسته‌ای.

#تعهد_به_تولید_ملی #پارس_ایزوتوپ_صنعتی

فهرست