در سومین روز از نمایشگاه متالکس اصفهان، میزبان معاون اقتصادی استاندار اصفهان بودیم

روز سوم از نمایشگاه متالکس اصفهان، لحظاتی پیش پایان گرفت و فقط یک روز برای بازدید از این نمایشگاه فرصت باقی ماند. امروز بازدیدکننده‌های متعددی مهمان پارس ایزوتوپ-صنعتی بودند. در ساعت پایانی نیز دکتر امیررضا نقش، معاون اقتصادی استاندار اصفهان به غرفه شرکت مراجعه کرد و موشکافانه، توانمندی‌های پارس ایزوتوپ-صنعتی را از نظر گذراند. در پایان این بازدید، دکتر نقش قابلیت تولید #ابزار_دقیق_هسته‌ای را در کشور غرورآفرین خواند و تاکید کرد که بی اعتمادی به تولید داخل با چنین کیفیتی، دلیلی جز بیگانه‌پرستی ندارد. او بهره‌برداری از توانایی هسته‌ای را برای صنایع کشور ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد که تمامی صنایع کشور برای تقویت توانمندی‌های یکدیگر به مشارکت بپردازند.
نمایشگاه اصفهان از ساعت ۱۰ تا ۱۸ فعالیت دارد و فردا آخرین روز از این نمایشگاه است.
https://parsisotope-industrial.com/p/10383

لینک کوتاه

نمایشگاه متالکس اصفهان

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست