روز و ساعات پایانی نمایشگاه نفت

روز پایانی نمایشگاه #نفت از ساعتی پیش، آغاز شد و تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت.
رهاورد این نمایشگاه و هر نمایشگاهی برای پارس ایزوتوپ-صنعتی، دیدار با افرادی است که توسعه #تولید_ملی را دغدغه دارند و مسیر پیشرفت صنعت کشور را از گذرگاه تولید داخلی و پرهیز از واردات می‌دانند.
عده بسیاری از بازدیدکنندگان غرفه، از تولید #تجهیزات_رادیومتریک در کشور ناآگاه بودند و همگی اظهار شادمانی کردند که این تجهیزات در چنین سطحی از #کیفیت در داخل کشور تولید می‌شود. عده‌ای دیگر برای اطمینان از #پشتیبانی تجهیزات آمدند که پاسخ به تمامشان یکسان بود: تا زمانی‌که صنعت هسته‌ای در کشور پابرجاست، پشتیبانی از محصولات رادیومتریک پارس ایزوتوپ-صنعتی ادامه خواهد داشت.
اگر موفق به بازدید از نمایشگاه نفت تهران نشده‌اید، فقط امروز فرصت باقی است. غرفه پارس ایزوتوپ-صنعتی در سالن خلیج‌فارس به میزبانی از تمام کسانی مشغول است که پیشرفت کشور را می‌خواهند.

https://parsisotope-industrial.com/p/11076

لینک کوتاه

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست