ساخت و تأمین تجهیزات جانبی

شرکت پارس ایزوتوپ-صنعتی توانایی ساخت تجهیزات جانبی سیستم‌های اندازه‌گیری هسته‌ای نظیر غلاف خنک کننده، نگهدارنده، صفحات تضعیف کننده، محفظه نگهدارنده چشمه و … را دارد.
فهرست