سانحه پرتوی به چه حادثه‌ای گفته می‌شود؟

هرگونه وضعیت ناخواسته در نتیجه نقص فنی تجهیزات، خطای انسانی و یا سایر اشتباهات که منجر به پرتوگیری غیرعادی و بیش از حدود متعارف شود، سانحه پرتوی نام دارد.

علل بروز سانحه‌های پرتوی، معمولا این‌هاست:
– خطاهای انسانی
– مشکل در تجهیزات
– خطا در حمل و نقل
– حوادث غیر مترقبه مانند سرقت یا مفقود شدن منبع پرتوزا، شکستن کپسول حاوی چشمه و قرار گرفتن دستگاه در اختیار افراد مغرض و استفاده از آن در جهت مقاصد سوء.

https://parsisotope-industrial.com/p/8821

لینک کوتاه

سانحه پرتوی

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست