شرایط لازم برای پرتوکار بودن

آنطور که در قانون آمده است، افراد پرتوکار باید شرایطی داشته باشند که در ادامه مرور شده است. عدم رعایت این شرایط، تخطی از قانون است و کارفرما مکلف به رعایت است.
پرتوکار باید:
ا) حداقل ۱۸ ساله باشد؛
۲) گواهی پزشكی مبنی بر بلا مانع بودن كار با اشعه داشته باشد؛
۳) منع قانونی جهت استخدام او مطرح نباشد؛
۴) مدرک مقدماتی حفاظت در برابر اشعه را دریافت کرده باشد؛
۵) اگر قبلاً فعالیت پرتوی داشته، خلاصه سوابق پرتوگيري و پزشكی‌اش از كارفرمای قبلی اخذ شود؛
۶) تعهدنامه‌ای ارائه دهد تا به‌طور همزمان، در هيچ مركز پرتونگاری دیگری فعالیت نخواهد داشت.
https://parsisotope-industrial.com/p/9905

لینک کوتاه

شرایط لازم برای پرتوکار بودن

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست