شرح مختصری از تجهیز دو فازی در بخش‌های مختلف خبری صدا و سیما

در روزهای اخیر، بخش‌های مختلف خبری در سیما، گزارش خبری مربوط به تجهیز #رادیومتریک #دو_فازی را بارها به نمایش گذاشتند. در این گزارش کوتاه که با عنوان “بومی‌سازی جریان‌سنج و غلظت‌سنج هسته‌ای” تهیه شده بود، شرح مختصری از تجهیز دو فازی به مخاطبان ارائه شده است که مشاهده خواهید کرد.
https://parsisotope-industrial.com/p/10550

لینک کوتاه

تجهیز دو فازی

پارس ایزوتوپ-صنعتی در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
فهرست