صنایع فولاد و فلزات غیرآهنی

  1. خانه
  2. keyboard_arrow_left
  3. صنایع
  4. keyboard_arrow_left
  5. صنایع فولاد و فلزات غیرآهنی

صنایع فولاد و فلزات غیرآهنی

اندازه‌گیری پیوسته سطح ماده مذاب داخل قالب

اندازه‌گیری دقیق و سریع سطح ماده مذاب داخل قالب، پایه و اساس تولید شمش فولاد با کیفیت بالا است و اطمینان از عدم سرریز شدن و شکستن فولاد را تضمین می‌نماید.

 

صنایع فولاد و فلزات غیرآهنی
فهرست