صنایع مواد غذایی

  1. خانه
  2. keyboard_arrow_left
  3. صنایع
  4. keyboard_arrow_left
  5. صنایع مواد غذایی

“راکتور کنسانتره میوه”

اندازه گیری چگالی در خط لوله کنسانتره میوه

راکتور با کنسانتره آب میوه پر شده و گرم می‎شود…

صنایع مواد غذایی

“تبخیر کننده”

اندازه گیری چگالی در زمان تغلیظ دوغاب ادویه

در تولید ادویه‎ها برای ایجاد دوغاب، در ابتدا آنها را با آب و روغن مخلوط می‎کنند…

صنایع مواد غذایی
فهرست